Helikopter 14 (NH-90)

Fakta

Roll Medeltung transporthelikopter
Besättning En pilot, övrig besättning beror på landets bestämmelser och typ av uppdrag.
Antal tillverkade 349 (mars 2018)
Antal i Försvarsmakten 18
Dimensioner
Längd 19,6 m
Flygkroppslängd 16,2 m
Höjd 5,4 m
Rotordiameter 16,3 m
Vikter
Tom 5 750 kg
Maximal intern bränslemängd 2 543 l
Maximal startvikt 10 600 kg
Prestanda
Motor(er) 2 x Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 01/9
Effekt 2 x 1662 kW
Maximal hastighet 324 km/h
Transporträckvidd 1000 km
Maximal Flyghöjd 6 000 m