LVNS Skrunda (P 05)

Patrullbåt av Skrundaklass Byggd 2011 Dimensioner 25,7 x 13,5 m 20 knop Besättning 8-10man Beväpning 2st 12,7mm Kulspruta Uppdragstyrt Modulsystem med nyttolast upp till 6 ton 1 x RIB

Continue reading

HMS Sundsvall (K24)

Korvett av Göteborgsklass Fartygsnummer K24 Sjösatt 29 november 1991 Dimensioner 57 x 8 x 2m Deplacement 380 ton Fart 26 knop Besättning 22 officerare + 18 sjömän Bestyckning 4 x sjömålsrobot RBS 15 MkII 1 x 57 mm allmålspjäs Mk2 1 x 40 mm allmålspjäs Mk2 4 x 40 cm

Continue reading