Monthly Archives: september 2013

Majestic Mærsk

Byggd: 2013
Dimensioner:
Längd: 399m
Bredd: 59m
Djupgående: 16.5m
GT/NT/Dwt: 194849/79120/194153
Antal TEU: 18270
Fart: 23 knop
Besättning: 19

Birka

Byggd 2004
Dimensioner: 177,00 x 28,00 x 6,50 m
GT/ NT/ DWT: 34924/ 18839/ 4022.
Fart: 21,0 knop
Passagerare: 1800
Hyttplatser: 1800

Silja Festival

Byggd: 1986
Dimensioner: 168,00 x 27,60 x 6,50 m
GT/ NT/ DWT: 34414/ 17841/ 4150
Fart: 22,0 Knop
Passagerare: 1886
Hyttplatser: 1937
Bilar: 300
Långtradare: 60