Monthly Archives: september 2011

LVNS Skrunda (P 05)

Patrullbåt av Skrundaklass
Byggd 2011
Dimensioner 25,7 x 13,5 m
20 knop
Besättning 8-10man
Beväpning
2st 12,7mm Kulspruta
Uppdragstyrt Modulsystem med nyttolast upp till 6 ton
1 x RIB

HMS Sundsvall (K24)

Korvett av Göteborgsklass
Fartygsnummer K24
Sjösatt 29 november 1991
Dimensioner 57 x 8 x 2m
Deplacement 380 ton
Fart 26 knop
Besättning 22 officerare + 18 sjömän
Bestyckning
4 x sjömålsrobot RBS 15 MkII
1 x 57 mm allmålspjäs Mk2
1 x 40 mm allmålspjäs Mk2
4 x 40 cm ubåtsjakttorpeder
4 x antiubåtsgranatkastare
Motmedelssystem